PROGRAME DE SALARII PENTRU BUGETARI

SALARII
(nota contabila si ordine de plata)

MIJLOACE FIXE
(nota contabila amortizari)

APLICATIA CAB
(coduri angajamente)

Programele noastre de salarii, in afara de calculul clasic de salarii, concedii medicale genereaza nota contabila pe conturi defalcate pe capitol si aliniat precum si ordine de plata pentru viramente si retineri cu conturi IBAN functie de articol, capitol si coduri de angajament preluate din aplicatia CAB. Se pot lista recapitulatii, global sau pe capitol si necesarul pe clasificatia bugetara. Pentru finantarea din fonduri europene se pot genera ordine pe plata defalcat pe proportia 85%-15%. Nota contabila si ordinele de plata se transfera automat in contabilitate. Programul genereaza Declaratiile D112, L153 si D100 (pentru contributiile handicapati).

Se genereaza fisierele cu sumele pe carduri pentru banci

Optional se poate adauga un modul de revisal.

PROGRAME DE CONTABILITATE BUGETARA

Elcomtur are mai multe variante de contabilitate bugetara, care difera in functie de organizarea institutiei (numarul de capitole-subcapitole, formele de finantare etc.)

La toate variantele de program pentru a introduce o inregistrare contabila se scriu conturile debitoare si creditoare in varianta scurta (ex. 60202 la 30202), capitolul (daca avem mai multe, altfel calculatorul pune capitolul implicit) si articolul ( ex 65020401 si art. 200105). Este treaba calculatorului ca in momentul in care face balanta sa considere operatia ca 60202 00 02A 650401 200105 30202 00 02A.


Daca avem mai multe surse de finantare la acelasi capitol (de exemplu activitatea curenta si unul sau mai multe proiecte europene) se poate configura programul pentru a introduce sursa de finantare si se pot lista balante separate pe fiecare sursa de finantare. Putem opta pentru mai multe tipuri de balante, cumulat sau pe sursa de finantare :

Ordinele de plata pentru furnizori se genereaza direct din program si se inregistreaza in banca. Se poate tine evidenta pe furnizori si clienti, fara sa fie necesar sa avem analitice contabile pentru fiecare furnizor si client

Se pot genera de asemenea cecuri si foi de varsamant cu coduri de bare.

Pentru ALOP angajamentele pot fie la semnarea contractului (am avea o evidenta pe contracte) fie la primirea facturii, fie simultan cu plata. Ordonantarea se face simultan cu plata din banca (cont 770).

Din datele primare si din datele introduse suplimentar se genereaza REGISTRUL CFP

Majoritatea clientilor opteaza pentru a face gestiunea simultan cu contabilitatea. La introducerea unei facturi furnizor se vor cere toate datele pentru intocmirea receptiei (denumire material, cantitate, eventual coduri CPV daca dorim evidenta pe coduri CPV). Se pot intocmi bonuri de consum si transfera receptiile din contul 303 in modulul de obiecte de inventar. Se pot genera liste de inventariere, pe responsabil sau global pe cont. Pentru obiecte de inventar se pot lista procese verbale de transfer intre gestiuni, gestionare propuneri casare, casarea efectiva.

Programul poate fi completat cu evidente specifice ,cum ar fi :

MIJLOACE FIXE

Programul permite listarea receptiilor, calculul amortizarii, transferul intre responsabili, propunere casare, casare, centralizatoare pe conturi si surse de finantare, liste inventariere pe surse de finantare, nota contabila cu transfer in contabilitate

ORDINE PLATA , FOI VARSAMINT, CECURI

Programele noastre stiu sa genereze conturile IBAN in functie de articol si capitol (sau eventual in functie de codul de venit si codul trezoreriei). Codurile de angajament se pot lua din fisierele XLS exportate din aplicatia CAB. In acest fel este mult mai usor sa generam ordine de plata/foi varsamant decat cu programul OPFV al finantelor deoarece introducem mai putine date.

Programul de salarii genereaza ordine de plata pentru viramente si retineri iar programul de contabilitate are posibilitatea de OP, FV si CECURI in modulul de banca. Se poate insa opta si pentru un program separat de ordine de plata care permite formarea unui catalog cu codurile IBAN ale beneficiarilor iar IBAN-ul platitor se genereaza in functie de clasificatia bugetara.