Generare registru Revisal

Program contabilitate, gestiune, salarii Incearca GRATUIT
ELCOMTUR SRL angajeaza economist sau programator

REGISTRUL GENERAL DE EVIDENTA A SALARIATILOR

Portalul Inspectiei Muncii pentru transmiterea online a REVISAL

ELCOMTUR a inclus in programul de salarii modulul REVISAL,cu posibilitatea de preluare a datelor din Revisalul vechi si din programul de salarii, iar operatiile ce se vor efectua in acest modul (angajari, plecari, modificari salariu) se vor opera automat in salarii la schimbarea lunii. Programul de la ITM va trebui utilizat numai pentru validarea si criptarea datelor exportate din salarii inainte de transmitere.

Vizitati pagina de actualizari in vederea actualizarii programului de salarii.

Completarea respectiv inregistrarea datelor in REVISAL , conform HG 905/2017 (care abroga HG 500/2011), se face astfel:
-la angajare, in baza unui contract individual de munca (CIM), transmiterea datelor in Revisal se face cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii, prin completarea urmatoarelor date: datele de identificare ale angajatorului persoana fizica sau juridica (denumire/nume si prenume, CUI /CIF/CNP, sediu/domiciliul, nume reprezentant legal), date de identificare salariat (nume, prenume, CNP, cetatenie, tara de origine), data incheierii CIM si data inceperii activitatii, functia/ocupatia-codul COR, tipul CIM, durata lui (determinata/nedeterminata), durata timpului de munca si repartizarea lui pentru CIM cu timp partial, salariul de baza lunar brut, indemnizatii, sporuri si adaosuri conform CIM sau CCM(contract colectiv de munca), datele de idendificare ale utilizatorului in cazul contractelor de munca temporara
-data transferului cf.art.90 alin9 din L188/1999 privind Statutul functionarilor publici si datele de identificare ale angajatorului la care se face transferul, precum si data preluarii prin transfer si datele de identificare ale angajatorului de la care se face transferul se transmit in 5 zile lucratoare de la data tranferului/preluarii prin transfer
-in cazul detasarii in tara , dar si in cazul detasarii transnationale (cf.L16/2017) fie in UE, fie in afara UE, data de incepere, data de incetare a detasarii, precum si datele de identificare ale angajatorului la care se face detasarea, respectiv statul, beneficiarul si natura activitatii salariatului detasat se transmit cel tarziu in ziua anterioara datei de incepere/incetare a detasarii salariatului
-in cazul suspendarilor, (cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale care nu se transmit in REVISAL), perioada, cauzele suspendarii si data incetarii se transmit cel tarziu in ziua anterioara datei suspendarii/datei incetarii suspendarii, cu exceptia situatiei absentelor nemotivate, cand transmiterea se face in 3 zile lucratoare de la data suspendarii.
-in cazul incetarii CIM, data si temeiul legal al incetarii se transmit cel tarziu la data incetarii CIM/data luarii la cunostinta a evenimentului ce a determinat incetarea CIM in conditiile legii.
Modificarile CIM se opereaza astfel:
-modificarile privind functia/ocupatia-codul COR, tipul CIM, durata lui (determinata/nedeterminata) si durata timpului de munca si repartizarea lui pentru CIM cu timp partial se transmit cel tarziu in ziua anterioara producerii modificarii cu exceptia modificarilor in baza hotararilor judecatoresti cand transmiterea se face in maxim 20 zile de la data luarii la cunostinta de modificare
-modificarile privind salariul de baza lunar brut, indemnizatii, sporuri si adaosuri conform CIM sau CCM(contract colectiv de munca) se transmit in 20 zile lucratoare de la data producerii modificarii, cu exceptia modificarilor in baza hotararilor judecatoresti cand transmiterea se face in maxim 20 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta de modificare. Prin exceptie, orice modificare a acestor date care se produce pana la data de 31 martie 2018 se transmite pana la 31 martie 2018
-modificarile privind perioada detasarii se transmit cel tarziu in ziua anterioara producerii modificarii
-modificarile privind datele de identificare ale angajatorilor sau salariatilor se transmit in 3 zile lucratoare de la data aparitiei modificarii
-corectiile se transmit la data luarii la cunostinta de acestea

Datele se transmit in REVISAL in format electronic pe site-ul Inspectiei Muncii, cu exceptia primei transmiteri, care se face la ITM, cand se poate solicita nume de utilizator si parola.
Avand in vedere abrogarea HG 500/2011, procedura de inregistrare pe portalul ITM ar putea fi modificata in perioada urmatoare. Mai jos aveti vechea procedura.

Angajatorii care nu detin o parola sau parolele nu sunt recunoscute pe portal, pot obtine parole noi de la sediul ITM in a carui raza teritoriala isi au sediul sau domiciliul, in baza urmatoarelor documente:
a) solicitare scrisa pentru obtinerea parolei;
b) imputernicire semnata si stampilata de angajator, in cazul in care persoana care solicita obtinerea parolei este alta decat reprezentantul legal al angajatorului;
c) copia certificatului de inmatriculare al angajatorului;
d) copia actului de identitate al persoanei imputernicite.
Obtinerea parolei este conditionata de transmiterea la sediul ITM a registrului REVISAL, conform HG 500/2011.

Pentru unitatile fara personalitate juridica ale angajatorilor sunt necesare in plus urmatoarele acte:
e)copia certificatului fiscal al unitatii fara personalitate juridica;
f) copia delegarii de competenta pentru incadrarea personalului prin incheierea de contracte individuale de munca;
g) copia delegarii de competenta pentru infiintarea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic.

TIMPUL Valoros in economia de piata, pretios si ireversibil in viata.